ราคาลูกปลานิลแปลงเพศ (ขนาดใหญ่)

฿2.50

คำอธิบาย

ลูกพันธุ์ปลานิลขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตปลาเพื่อให้ทันเวลาที่ราคาตลาดดี มีอัตราการรอดสูง สามารถคาดการณ์ระยะเวลาและปริมาณผลผลิตได้ตรงความต้องการของตลาด

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 091-165-4789 ดอย