ราคาลูกปลานิลแดงแปลงเพศ (ขนาดใหญ่)

฿4.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกพันธุ์ปลานิลแดงขนาดใหญ่ (ปลาทับทิม) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตปลาเพื่อให้ทันเวลาที่ราคาตลาดดี มีอัตราการรอดสูง สามารถคาดการณ์ระยะเวลาและปริมาณผลผลิตได้ตรงความต้องการของตลาด

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 091-165-4789 ดอย