มอบพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมให้กับชาวบ้านชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

วันที 13/05/2024 โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย เดินทางไปส่งมอบพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมให้กับชาวบ้านชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านลอจอ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

มอบพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิม ให้หมวดคริสเตียนสานฝันเวียงป่าเป้า

วันที่ 13/05/2024 โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย ได้มอบพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมให้แก่ หมวดคริสเตียนสานฝันเวียงป่าเป้า สังกัด เขต 3 ภาคที่ 21 สภาคริสจักรในประเทศไทย เพื่อเพาะเลี้ยงไว้เป็นแหล่งอาหารให้กับเด็กและนักเรียนที่อยู่ในการดูแลต่อไป

เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.67) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน

โชคอนันต์ฟาร์ม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.67) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ โชคอนันต์ฟาร์มปลา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เพื่อศึกษาดูงาน ด้านการดูแลบริหารงานธุรกิจ กระบวนการเพาะพันธุ์เลี้ยงปลา และการบรรจุส่งออกพันธุ์ปลา

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนฝึกงานฤดูร้อน

โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย รับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจำนวน 4 คน เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รองอธิบดีกรมประมง ประมงจังหวัดเชียงราย และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย และคณะ เข้าเยี่ยมชม​ศึกษาดูงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด​โชคอนันต์ฟาร์มเชียงราย ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลแดง และจำหน่ายลูกพันธ์ุปลานิลแดงแปลงเพศ โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการเปิดปิดเครื่องให้อากาศอัตโนมัติโดยการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) และอุณหภูมิ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้เลี้ยง​ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบ่อตามที่กำหนด ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต สามารถลดต้นทุนพลังงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนืื้อ​ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น​ ทั้งนี้​ รองอธิบดีกรมประมง​ได้รับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ​ รวมทั้งให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข