คณะผู้บริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ตลาดล้านเมืองเข้าเยี่ยมชม “โชคอนันต์ฟาร์ม”

วันที่ 7 มิถุนายน (10.00 น.) นายไพโรจน์ หาญพิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ตลาดล้านเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการผลิต เข้าเยี่ยมชม “โชคอนันต์ฟาร์ม” ผู้จำหน่ายสัตว์น้ำในตลาดล้านเมือง โดย “โชคอนันต์ฟาร์ม” เป็น 1 ใน 4 แห่ง ที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด (มกษ. 7421-2561) และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค (มกษ.7436-2563) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในตลาดล้านเมือง มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตั้งแต่เริ่มต้นการเพาะพันธุ์จนถึงมือผู้บริโภค โดยมีนายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ผู้จัดการฟาร์ม ให้การต้อนรับ

โดยผลิตภัณฑ์ของ “โชคอนันต์ฟาร์ม” วางจำหน่ายที่ #อาคารตลาดสด #ตลาดล้านเมือง (A36-40)