มอบพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิม ให้หมวดคริสเตียนสานฝันเวียงป่าเป้า

วันที่ 13/05/2024 โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย ได้มอบพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมให้แก่ หมวดคริสเตียนสานฝันเวียงป่าเป้า สังกัด เขต 3 ภาคที่ 21 สภาคริสจักรในประเทศไทย เพื่อเพาะเลี้ยงไว้เป็นแหล่งอาหารให้กับเด็กและนักเรียนที่อยู่ในการดูแลต่อไป