มอบพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมให้กับชาวบ้านชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

วันที 13/05/2024 โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย เดินทางไปส่งมอบพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมให้กับชาวบ้านชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านลอจอ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย