ไมโครนาโนบับเบิ้ลในการเลี้ยงปลา

ระบบเติมอากาศไมโครนาโนบับเบิ้ลในการเลี้ยงปลา (Micronano bubbles)
เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบความหนาแน่นสูง ปัญหาที่พบบ่อยคือการขาดออกซิเจน และคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมอันเกิดจากการสะสมของเสียภายในบ่อ ซึ่งมาจากสิ่งขับถ่ายและเศษอาหารเหลือตกค้าง ดังนั้น เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลจึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการละลายของก๊าซออกซิเจนในน้ำดีขึ้นและอยู่คงอยู่ในน้ำได้นานขึ้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศ และช่วยบำบัดน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในการเติมอากาศได้ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องตีน้ำแบบเดิม โดยแผนงานการใช้ในช่วงกลางวันจะเป็นนาโนบับเบิ้ลโอโซน ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนคลอลีน แต่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อและย่อยสลายง่ายโดยไม่ต้องรอเวลา และกลางคืนใช้เป็นนาโนบับเบิ้ลออกซิเจน เพื่อส่งผลให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดี ลดการใช้สารเคมีในการจัดการ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม
เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลเป็นเทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม