การใช้น้ำมันกานพลูเป็นยาสลบปลาระหว่างการเคลื่อนย้าย

ปัจจุบันนานาประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหาร เนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของผู้บริโภคโดยตรง ขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญและเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตคือการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำ ทางโชคอนันต์ฟาร์มได้เลือกใช้น้ำมันกานพลูทดแทนยาสลบที่เป็นสารเคมี เนื่องจากมีความปลอดภัยเพราะเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ เป็นยาสลบที่มีคุณสมบัติปลอดภัยต่อปลา, ผู้ใช้ยาสลบ และผู้บริโภคสัตว์น้ำ โดยปกติการขนส่งปลาจะมีการสูญเสียเนื่องจากความบอบช้ำ ๕ – ๑๐ เปอร์เซ็นต์ การใช้น้ำมันกานพลูสามารถลดการสูญเสียจากการขนส่งให้เหลือเพียง ๑ – ๒ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังไม่มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน น้ำมันกานพลูมีจำหน่ายที่ โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย ราคา 2,150 บาท/ลิตร อัตราการใช้ 20-30 ซีซี ต่อน้ำหนักปลา 1 ตัน สนใจติดต่อ 091-1654789 บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ