ศูนย์จำหน่ายสัตว์น้ำโชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย ตั้งอยู่ที่ ตลาดล้านเมือง (A36-40)

จำหน่าย ปลาทับทิม, ปลานิล, ปลากะพง, ปลาช่อน, ปลาดุก, ปลาหมอ, ปลากดคัง, ปลากดหลวง และกบ เป็นต้น