ราคาลูกปลาทับทิมแปลงเพศ ปี 2567 กลุ่มลูกปลาขนาดใหญ่ (Large Size)

กลุ่มลูกปลาทับทิมแปลงเพศขนาดใหญ่ (ลูกปลามีขนาดตั้งแต่ 20 – 60 กรัม/ตัว) เป็นกลุ่มลุกปลาที่ผลิตเพื่อสามารถนำไปเลี้ยงในบ่อดินหรือกระชังได้ทันที ซึ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาที่ไม่มีพื้นที่สำหรับชำลูกปลาหรือไม่ต้องการชำลูกปลา เนื่องจากปลากลุ่มนี้ผ่านการชำและคัดคุณภาพมาแล้วจึงทำให้มีอัตรารอดสูง ทำให้ผู้เลี้ยงสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงและวางแผนการตลาดได้ง่าย

เพิ่มเพื่อนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับข่าวสารล่าสุดจากเรา

Posted in ราคาลูกพันธุ์ปลา and tagged .