ราคาลูกปลาทับทิมแปลงเพศ ปี 2567 กลุ่มลูกปลาขนาดกลาง (Medium Size)

กลุ่มลูกปลาทับทิมขนาดกลาง (ลูกปลามีขนาดตั้งแต่ 5 – 16 กรัม/ตัว) เป็นกลุ่มที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงที่นำลูกปลาไปชำต่อในแม่น้ำหรือเขื่อนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกปลา (ปลาผ่านเชื้อ) และเพิ่มอัตรารอดในการเลี้ยงระยะปลาเนื้อ สำหรับเลี้ยงภายในฟาร์มหรือจำหน่ายต่อไป

เพิ่มเพื่อนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับข่าวสารล่าสุดจากเรา

Posted in ราคาลูกพันธุ์ปลา.