ราคาลูกปลาทับทิมแปลงเพศ ปี 2567 กลุ่มลูกปลาขนาดเล็ก (Small Size)

กลุ่มลูกปลาทับทิมแปลงเพศขนาดเล็ก (ลูกปลามีขนาดตั้งแต่ 0.35 – 2.00 กรัม/ตัว) เป็นกลุ่มลูกปลาที่ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เลี้ยงปลาที่ต้องการใช้ลูกปลาจำนวนมาก และมีพื้นที่สำหรับชำลูกปลา ราคาลูกปลาไม่สูงทำให้สามารถลดต้นทุนเรื่องลูกพันธุ์ สะดวกในการขนส่ง และสามารถนำไปชำเพื่อจำหน่ายต่อได้

เพิ่มเพื่อนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับข่าวสารล่าสุดจากเรา

Posted in ราคาลูกพันธุ์ปลา.