ราคาลูกปลาทับทิม โชคอนัตน์ฟาร์ม เชียงราย อัพเดตล่าสุด 2564

ราคาลูกพันธุ์ปลานิลแดงแปลงเพศ (ปลาทับทิม) โชคอนัตน์ฟาร์ม เชียงราย อัพเดตล่าสุด 2564

ลูกปลาทับทิมแปลงเพศ โตไว แข็งแรง ทรงดี เป็นที่ต้องการของตลาด

Posted in ราคาลูกพันธุ์ปลา.