สถานที่ตั้งฟาร์ม
สถานที่ตั้งฟาร์มที่ 1 : โชคอนันต์ฟาร์ม 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 5 ตำบลป่าแงะ
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190 พื้นที่โดยรวมประมาณ 82 ไร่


สถานที่ตั้งฟาร์มที่ 2 : โชคอนันต์ฟาร์ม 2 ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 3 ตำบลป่าแงะ
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190 พื้นที่โดยรวมประมาณ 90 ไร่

LINE ID : @chokananfarm