เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA.67) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน

โชคอนันต์ฟาร์ม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.67) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ โชคอนันต์ฟาร์มปลา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เพื่อศึกษาดูงาน ด้านการดูแลบริหารงานธุรกิจ กระบวนการเพาะพันธุ์เลี้ยงปลา และการบรรจุส่งออกพันธุ์ปลา

Posted in ข่าวสาร.