นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนฝึกงานฤดูร้อน

โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย รับนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนจำนวน 4 คน เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Posted in ข่าวสาร.