รองอธิบดีกรมประมง ประมงจังหวัดเชียงราย และคณะ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย และคณะ เข้าเยี่ยมชม​ศึกษาดูงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด​โชคอนันต์ฟาร์มเชียงราย ซึ่งเป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลแดง และจำหน่ายลูกพันธ์ุปลานิลแดงแปลงเพศ โดยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการเปิดปิดเครื่องให้อากาศอัตโนมัติโดยการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) และอุณหภูมิ โดยจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้เลี้ยง​ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบ่อตามที่กำหนด ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิต สามารถลดต้นทุนพลังงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแลกเนืื้อ​ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น​ ทั้งนี้​ รองอธิบดีกรมประมง​ได้รับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ​ รวมทั้งให้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข
Posted in ข่าวสาร.