หจก. โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย ประกอบธุรกิจร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลานิล, ปลานิลแดง, ปลากะพงขาว, ปลากดคัง, ปลากดหลวง และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอย่างต่อเนื่อง

โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปลานิลแดง (ปลาทับทิม) ปลานิล ลูกพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และ ลูกปลานิลแดงทับทิม

ติดต่อ โทร 091 165 4789 ดอย

Email chokananfarm@hotmail.com